Spoedprocedures kinderbijslag of AOW


Het uitblijven van een gunstig besluit van de Sociale Verzekeringsbank kan moeite veroorzaken om in het levensonderhoud te voorzien. Vaak stapelen de financiele problemen zich op bij het uitblijven van een juiste betalingen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, of als uw AOW of kinderbijslag wordt beeindigd, moet dan ook snel worden gehandeld. Bij het uitblijven van betalingen is het vaak verstandig om een afwijzing zo snel mogelijk aan een rechter voor te leggen, ook vanwege de duur van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van die procedures kan vanwege de financiele nood vaak niet worden afgewacht. Ook in dit geval is het daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een ervaren advocaat, die namens u eenspoedprocedure aanhanging kan maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Deze kan een voorlopig oordeel geven over uw lopende procedure, en de SVB verplichten betalingen (voorschotten) te verrichten.

Heeft u acute financiele problemen doordat u geen bijstandsuitkering ontvangt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het contactformulier op deze site.